Proficiency Kursu
Site bir Dünya Dilleri Merkezi Hizmetidir
  Kadıköy:  (0216) 330 12 19 - 330 12 17  I  Şaşkınbakkal: (0 216) 368 03 09   I  Ataşehir: (0 216) 548 14 10  

E-Bültenimize Kaydolun
Haber bültenimize üye olmak
için lütfen buraya tıklayınız

Ortadoğu Teknik Üniversitesi ODTÜ Proficiency (İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı) Kursu

İYS SONUÇLARI

 

 

Tarih ve Yer
METU SFL
ENGLISH PROFICIENCY EXAM


EPE RESULTS

 

 

Date and Place
Bir sonraki sınav 13 Haziran 2013 ’de sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum halinde yapılacaktır. The next examination will be held in two sessions, morning and afternoon, on June 13, 2013.
Sınav yerleri Yabancı Diller Yüksek Okulu D Binasında açıklanacak, ayrıca bu sayfada yayımlanacaktır. The exam places will be announced at the School of Foreign Languages, D Building and posted on this page.
İçerik, Süre, Puanlama Contents, Duration, Grading
Sınavın sabah oturumu çoktan seçmeli 60 sorudan oluşmakta ve 2 bölüm içermektedir: Dinlediğini Anlama (30 soru / 30 puan) ve Okuma (30 soru / 30 puan). Bu bölümün süresi yaklaşık 120 dakikadır. The morning session of the exam consists of the following sections: Listening Comprehension (30 multiple-choice questions / 30 pts.) and Reading Comprehension (30 multiple-choice questions / 30 pts.). The duration of this session is approximately 120 minutes.
Sınavın öğleden sonra oturumu 2 bölüm içermektedir: Dilin Kullanımı (20 puan), Not Tutma ve Yazma (20 puan). Bu bölümün süresi yaklaşık 120 dakikadır. The afternoon session of the exam consists of the following sections: Language Use (20 pts.), Note-Taking and Writing (20 pts.). The duration of this section of the exam is approximately 120 minutes.
   
Puanlama 100 üzerinden yapılır. Grading is out of 100.
Sınavın içeriği ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız. Click here for more detailed information about the content of the exam.
Tam bir sınav örneği de içeren METU-EPE: A Guide for Test Takers kitapçığı ODTÜ Kitaplığından temin edilebilir. The booklet METU-EPE: A Guide for Test Takers which includes a full-length version of this exam, can be obtained from the METU Bookstore.
Kurallar Rules
1. Sınava girecek adaylar yanlarında ODTÜ tarafından verilmiş resmi kimlik belgesi (ya da eşdeğeri belge), yumuşak kurşun kalem, tükenmez kalem ve silgi bulundurmalıdırlar. 1. Test takers are required to have with them an official ID issued by METU (or a comparable document) , a soft pencil, a ball point pen and an eraser.
2. Sınava girecek adayların sınav salonuna aşağıdaki gereçler ile girmesi ve bu tür gereçleri sınav süresince verilecek aralarda kullanmaları yasaktır:
her türden çanta (el çantası, sırt çantası vs.);

herhangi bir elektronik cihaz (çağrı cihazı, telefon, cep telefonu, avuçiçi bilgisayar, elektronik tercüme cihazı, kronometre, alarmlı saat, fotoğraf makinası, veri depolama ve aktarımında kullanılabilecek her türden cihaz);

kitap, broşür, ders notu, sözlük gibi, sınav sorularının yanıtlanmasında yararlanılabilecek her tür basılı yayın.

Yukarıdaki kurallardan herhangi birisine aykırı hareket edildiğinin rapor edilmesi durumunda, adayın sınav sonucu iptal edilir.
2. Test takers are not permitted to have with them or use during breaks
bags of any kind (handbags, backpacks, carrier bags, etc.) in the exam halls

electronic devices during test sessions or breaks. Electronic devices include but are not limited to beepers, pagers, radios, telephones or cellular (mobile) phones, translators, stopwatches, watch alarms (including those with flashing lights or alarm sounds), personal data assistants (PDAs), and any other electronic or photographic devices of any kind

testing aids. Testing aids include but are not limited to books, pamphlets, notes, dictionaries, thesauri or potential aids of any kind.
In the event of a reported violation of any of the rules above, the test taker’s test score will be cancelled.
3. Sınavın her oturumu için, sınav başlamadan 30 dakika önce sınav yerinde bulunulması gereklidir.

4. Sınavın her iki oturumunda (sabah ve öğleden sonra oturumları), ilk bölüm Dinlediğini Anlama / Dinleme ve Not Tutma bölümleri olduğu için, sınav başladıktan sonra sınav salonuna kimse alınmayacaktır. Dinleme bölümleri bitiminde kapılar açılacak ve geç kalanlar sınavın geri kalan sorularını yanıtlamak için sınav salonuna girebileceklerdir.     
3. For each session, test takers have to be in the exam hall 30 minutes before the exam starts.

4. As the Listening Comprehension / Listening and Note-Taking components will be administered first, nobody will be admitted to the exam after the 1st (morning) and 2nd (afternoon) sessions of the exam start. Latecomers will be admitted to their exam halls when the listening sections are completed and doors are opened.
5. Adaylar sınav süresince sınav gözetmenlerinin isteklerine uymakla yükümlüdürler.
 
5. Test takers must fully comply with the proctors’ directions during the exam.
6. Başkasının yerine sınava girme ya da kopya çekme girişiminde bulunan adayların sınavları geçersiz sayılacak ve haklarında disiplin işlemi / yasal işlem yapılacaktır. 6. Disciplinary/legal action will be taken against those who attempt to impersonate the rightful test takers or who attempt to cheat, and the exam results of such candidates will be considered invalid.
Sonuçlar Results
Sınav sonuçları bu sayfada ve Yabancı Diller Yüksek Okulu D Binasında duyurulacaktır.
ODTÜ İYS’ye herhangi bir nedenle giremeyen adaylar için telafi sınavı uygulanmaz.

The exam results will be announced on this page and at the School of Foreign Languages, D Building.
There is no make-up for METU EPE.

LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN
ODTÜ TARAFINDAN KABUL EDİLEN
İNGİLİZCE YETERLİK SINAVLARI EŞDEĞERLİK TABLOSU 1
EQUIVALENCE TABLE FOR ENGLISH LANGUAGE EXAMS
RECOGNIZED BY METU APPLICABLE IN
ADMISSIONS TO UNDERGRADUATE AND GRADUATE PROGRAMS 1
METU EPE
ODTÜ İYS
TOEFL IBT
TOEFL PBT 2
+ TWE *
IELTS
EXPLANATIONS
AÇIKLAMALAR
95-100
119-120
670-677
5.5
9.0
-
90
110
637
5
8.5
SUNY program (BAS & GIA): Minimum score required for exemption from ENG 101
SUNY ortak lisans programı (
BAS & GIA): ENG 101 dersinden muafiyet için gerekli minimum puan
85
106
623
5
8.0
Undergraduate programs: Minimum score required for exemption from ENG 101
Lisans programları: ENG 101 dersinden muafiyet için gereken minimum puan
80
102
610
5
7.5
-
75
92
580
4.5
7.0
-
70
86
567
4,5
7.0
-
65
79
550
4
6.5
SUNY programs: Minimum score required for exemption from the Department of Basic English (Preparatory School) program
SUNY ortak lisans programları: Temel İngilizce Bölümü (Hazırlık) programından muafiyet için gereken minimum puan
Minimum score required for admission to graduate programs 3
Lisansüstü programlara başlayabilmek için gereken minimum puan
3
60
75
537
4
6.0
Undergraduate programs: Minimum score required for exemption from the Department of Basic English (Preparatory School) program
Lisans programları: Temel İngilizce Bölümü (Hazırlık) programından muafiyet için gereken minimum puan

METU EPE: METU English Proficiency Exam
ODTÜ İYS: ODTÜ İngilizce Yeterlik Sınavı

TOEFL IBT: Test of English as a Foreign Language, Internet-based /
İnternet üzerinden yapılan sınav
TOEFL PBT: Test of English as a Foreign Language, Paper-based /
Kağıt-kalemle yapılan sınav

IELTS: International English Language Testing System - Academic Version (Average of four components) /
Akademik Versiyon (Dört bileşenin ortalaması)
1   The scores obtained from exams indicated on the equivalence table are valid for 2 years.Tabloda yer alan sınavların geçerlilik süresi 2 yıldır.
2   A TOEFL PBT score is valid only if a valid TWE (Test of Written English) score is submitted. Institutional TOEFL PBT scores are not valid.ETS tarafından verilen TOEFL PBT notu tabloda belirtilen TWE (Test of Written English) notu ile birlikte geçerlidir; kurumlar tarafından verilen TOEFL (PBT-Institutional) sınavı geçerli değildir.

3  The minimum English proficiency requirement may be raised by the concerned Graduate School / Program for graduate student admissions.Lisansüstü programlara başvuruda minimum İngilizce yeterlik koşulu ilgili Enstitü ve/veya anabilim dalı tarafından yükseltilebilir.ODTÜ İngilizce Yeterlik Sınavı’na başvuru koşullarına, kurallarına, izlenecek yollara,
ayrıca sınavla ilgili diğer konulara ilişkin Öğrenci İşleri Dairesi tarafından sağlanan
ayrıntılı bilgilere ulaşmak için buraya tıklayınız.
Click here for the detailed rules, regulations and procedures
concerning the apllications and other issues about
the METU English Proficiency Exam, provided by the Registrar’s Office.

 

ODTÜ-İYS, eğitim dili İngilizce olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin İngilizce dil yeterlik seviyelerini ölçmek için tasarlanmış bir sınavdır. Sınavın amacı, öğrencilerin İngilizce dil seviyelerinin bölümlerindeki dersleri takip edebilecek ve derslerin yükümlülüklerini kolaylıkla yerine getirebilecek düzeyde olup olmadığını belirlemektir.

Bu nedenle, ODTÜ-İYS, genel olarak öğrencilerin akademik metinleri okuyup anlamaları, derslerini takip edebilmeleri, derslerde not tutup bu notları kullanabilmeleri, ve farklı uzunluklarda akademik metinler yazabilmeleri konusundaki yeterliliklerini ölçmektedir. ODTÜ-İYS’nin akademik İngilizce odaklı bir sınav olup, geçerli görüldüğü takdirde, eğitim dili İngilizce olan başka üniversite öğrencilerinin de ihtiyaçlarına hizmet edebilir.

Terfi ve atamalarda İngilizce yeterlilik belgesine ihtiyaç duyan devlet kurumları ve bakanlıklar, ODTÜ-İYS’nin KPDS ya da ÜDS’den çok, IELTS ve İnternet üzerinden uygulanan TOEFL (IBT) sınavları ile benzerlik gösterdiğini not etmeleri önerilir.

Detaylı Bilgi ve Örnek Sorular

Odtü Proficiency sınavı hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Odtü Proficiency sınavına ait örnek soruları görmek için tıklayınız.